Články

Sem vložte podnadpis

Jedním ze základních požadavků na moderní domov je jeho energetická nenáročnost. Kvalitní architektonické řešení a odpovídající stavební provedení může domu ušetřit nemalé náklady. Rodinné domy v Ledcích v tomto ohledu splňují veškeré požadavky pro označení velmi úsporné stavby. Tento článek je věnován jejich výčtu.

Voda ze střechy objektu je odvedena systémem dešťové kanalizace přes filtr do akumulační nádrže s kapacitou 5 m3. V nádrži se nachází čerpadlo, které žene nastřádanou vodu zpět do objektu, kde jsou pomocí samostatné vodovodní soustavy napojené záchody v 1. a 2. NP. Dešťová voda je také využívána k zalévání zahrady, na vodovodní potrubí je napojen v...