Ekologické využívání dešťové vody

27.09.2019

Voda ze střechy objektu je odvedena systémem dešťové kanalizace přes filtr do akumulační nádrže s kapacitou 5 m3. V nádrži se nachází čerpadlo, které žene nastřádanou vodu zpět do objektu, kde jsou pomocí samostatné vodovodní soustavy napojené záchody v 1. a 2. NP. Dešťová voda je také využívána k zalévání zahrady, na vodovodní potrubí je napojen v zemní šachtě ventil, na který lze napojit zahradní hadici. Aby nedošlo k přeplnění akumulační nádrže, je instalován přepad vedoucí do podzemního vsakovacího objektu. Pro případ, kdy by bylo v nádrži dešťové vody málo, je do nádrže zavedeno potrubí s pitnou vodu, kterou bude nádrž doplněna na minimální provozní hladinu. Aby byla na terase přímo dostupná také pitná voda, je zde umístěn zahradní kohout napojený na rozvody pitné vody z kuchyně.

Systém využití dešťové vody šetří životní prostředí i finance uživatele. Za dešťovou vodu se neplatí vodné, a často po dohodě se správcem kanalizační sítě ani stočné. Dále dochází k úspoře vody z vodovodního řadu, čímž se snižuje odběr vody z přírodních vodních zdrojů.