Nízkoenergetické Domy Ledce

27.09.2019

Jedním ze základních požadavků na moderní domov je jeho energetická nenáročnost. Kvalitní architektonické řešení a odpovídající stavební provedení může domu ušetřit nemalé náklady. Rodinné domy v Ledcích v tomto ohledu splňují veškeré požadavky pro označení velmi úsporné stavby. Tento článek je věnován jejich výčtu.

Pro nízkou energetickou náročnost je v prvé řadě důležitý tvar celé stavby. Čím kompaktněji je dům navržený, tím má zpravidla menší ztráty. Tato veličina je označována jako poměr A/V a udává vzájemný poměr obálky a objemu stavby. V tomto ohledu naše domy promyšlenou dispozicí excelují. Pro poměr A/V platí, že čím menší je hodnota, tím kvalitnější konstrukce je.

Teplo uniká mimo jiné například i přímým prostupem stavebními konstrukcemi způsobeným rozdílnými teplotami v interiéru a exteriéru. Unikajícímu teplu není možné kompletně zamezit, je ale možné jej minimalizovat vhodnými fyzikálními vlastnostmi konstrukcí mezi vytápěnou částí a exteriérem. Veličina popisující tento stav je součinitel prostupu tepla, označována U. Stavební normy a předpisy udávají minimální (Umin) a doporučené hodnoty (Udop) pro nově vznikající stavby. Hodnoty navržené pro domy Ledce jsou vždy na úrovni hodnot doporučených nebo lepší. Udrží tak teplo vašeho domova tam, kde má být. (čím nižší hodnota U, tím kvalitnější konstrukce a menší tepelné ztráty)

Dalším termínem často spojovaným s energetickou náročností jsou tzv. tepelné mosty, tedy místa, kde důsledkem nevhodného stavebního řešení dílčích detailů uniká teplo z vnitřního prostoru do okolí. Častými místy s vyskytujícími se tepelnými mosty jsou obecně konstrukce předstupující před zateplený plášť budovy, například balkonové desky nebo přesahy střešní konstrukce. V tomto směru naše domy opět vycházejí velmi dobře. Místo balkonu disponuje každý dům velkou terasou přístupnou z hlavní obytné části, přímo navazující na rozlehlý pozemek zahrady. Tepelné mosty způsobené přesahem střechy zde rovněž budete hledat marně. Dřevěné prvky střešní konstrukce krovu jsou zakončeny na úrovni pozednice a obaleny kvalitní tepelnou izolací.

Vytápění domů v Ledcích je zajištěno systémem tepelného čerpadla. Díky moderní technologii dům získává až třikrát více tepla v poměru energie vložené do chodu čerpadla ku energii dodané tepelným čerpadlem.

V souhrnu je patrné, že nabízené domy jsou vhodně řešeny nejen z estetického ale i funkčního hlediska tak, aby Vaše nové bydlení v klidné lokalitě obce Ledce splňovalo všechna Vaše očekávání.